COVID-19

[COVID-19] Vad du kan göra under coronakrisen

Viktig information från regeringen och Trivec för dig som driver restaurang, hotell, kafé eller bar.

COVID-19

Information från Trivec

Driv din restaurang på ett säkert sätt med Trivec Buddy

Med vår mobila beställningslösning Trivec Buddy kan du öppna din restaurang på ett säkert sätt genom att minimera social kontakt i möjligaste mån. Du kommer att skydda din personal och dina kunder. Vi erbjuder lösningen kostnadsfritt under 2020 på grund av Corona-krisen. Läs mer här

Aktivera leveransmodulen i Trivecs kassasystem – så att du kan leverera mat via leveranstjänster

Under denna svåra tid med Covid-19-utbrottet vill vi informera alla våra kunder hur man aktiverar leveransmodulen i deras Trivec Domino-lösning. Så att du kan stödja människor hemma med matleveranser. Läs vår steg-för-steg-guide om hur du aktiverar modulen i Trivec Domino. Om du behöver hjälp med att aktivera modulen, vänligen kontakta vår support på 010-150 23 00 eller via mail support@trivec.se

Information från Regeringen

Korttidspermittering infördes den 16 mars

Förslaget från regeringen innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och me dden 16 mars. 

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. 

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget. 

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.