Sofos Card

Sofos Card

Hållbara presentkort med egen design som tillverkas i Sverige. Från volym 100 kort och uppåt. Leveranstid 5-7 arbetsdagar. Erbjuder ett eget returhanteringssystem av uttjänade plastkort.

www.sofos.se

Om Sofos Card

En bråkdel av alla kort på den svenska marknaden tillverkas i Sverige. Sofos Card är den enda specialiserade korttillverkaren i Sverige. Det innebär betydligt kortare transporter och säkerställd arbetsmiljö. Vi har kollektivavtal!

Andra fördelar är snabbare leveranser och möjlighet att få ett fysiskt provkort innan du köper, dvs du vet vad du kommer att få innan du beställer!
Det finns inte miljövänlig plast! All plast som inte tas om hand och hamnar i vår miljö, är dålig plast, oavsett plasttyp. Vi har därför satsat på returhantering och återvinning. Låt uttjänta plastkort förvandlas till lister eller avloppsrör!

Vill du veta mer om våra kassasystem för restaurang?

Läs mer här.

Kontakta Sofos Card

Mail: jr@sofoscard.se | Tel: 0723-960416 | www.sofos.se