Hard Rock Cafe

Lokal support och ett framtidssäkert kassasystem

Avenyn i Göteborg är inte bara stadens paradgata, utan också ett mycket krogtätt distrikt. Här ligger tre av de största restaurangerna nära grannar, Hard Rock Café, O’Leary’s och Joe Farelli’s. Tillsammans har de 630 platser för sittande och en vanlig lördag serveras omkring 1500 gäster.

Anders Winblad COO Hard Rock Café

Företaget Nordic Restaurant Group driver alla dessa verksamheter. I koncernen ingår även Hard Rock Café i Stockholm, Helsingfors och Oslo. Nordic Restaurant Group har tidigare haft ett kassasystem som i stort sett fungerade bra. Men relationen till leverantören hade börjat gnissla. Den svenskspråkiga supporten försvann och med den en hel del kunnande om lokala förhållanden.

Ökade krav på support

Nordic Restaurant Group hade gjort en förändring som förändrade deras behov. Tidigare fanns en medarbetare med IT-ansvar som tog hand om bland annat kassasystem och svarade för enklare support internt.

Vi ville lägga mindre egna resurser på IT och ändra på rollfördelningen. Det betydde att restaurangerna då behövde mer support från leverantören, säger Anders Winblad, Chief Operating Officer på Nordic Restaurant Group.

Mot denna bakgrund började Nordic Restaurant Group kika på en ny lösning. Grundkravet var att lokal support alltid skulle finnas tillgänglig. Liksom tidigare skulle det också vara gemensamt kassasystem som kan hanteras centralt. Mycket av administrationen, som förnyelse av menyerna, behöver då bara göras en gång för alla enheter.

Det var också viktigt med ett system med funktioner som inte var begränsade till kassan. Det ska till exempel också kunna kopplas till bokföringen och synkroniseras med schemaläggnings- och löneprogrammet (Caspeco).

Lokal support är viktigt men vi vill även ha ett system som följer med i den tekniska utvecklingen, med smarta tekniska lösningar som avlastar restaurangerna och frigör tid för medarbetarna. Med Trivec har vi funnit den lösningen, säger Anders Winblad.

Centralt kassasystem med integrationer

Trivec kunde erbjuda det centrala kassasystem som Nordic Restaurant Group sökte, inklusive de integrationer som behövdes. Trivec kom först in på Nordic Restaurant Group i samband med att man öppnade O’Leary’s i Göteborg 2012. Det hade givit positiva erfarenheter, som tillsammans med insikten om att Trivec hade en lösning som skulle passa hela företaget blev avgörande för valet.

Som kund är det betydligt enklare för oss att jobba med Trivec än med vår tidigare leverantör. Det är också en fördel att många som börjar hos oss som redan kan deras system – det finns på många andra ställen, säger Anders Winblad.

I första vändan har Nordic Restaurant Group infört Trivec på Hard Rock-restaurangerna i Sverige och Joe Farelli’s. I samband med övergången installerades även köksskärmar som ersatt de traditionella pappersbongarna. Hard Rock-restaurangerna i grannländerna står näst på tur för att byta. Några språksvårigheter räknar Anders Winblad inte med, då de interna rutinerna och systemen mestadels använder engelska.

Om Nordic Restaurant Group

Driver Hard Rock Café på fyra platser i Norden, samt O’Leary’s och Joe Farelli’s på Avenyn i Göteborg. Företaget har ca 350 anställda och omsätter 280 Mkr årligen på sina sex enheter. Fyra av dessa använder Trivec, med sammanlagt 31 kassaplatser.

Kontakta oss!

När du har fyllt i dina uppgifter kommer du att bli kontaktad av en av våra duktiga experter inom kort. Våra experter lyssnar på dina utmaningar och hur våra produkter skulle kunna hjälpa dig till ett smidigt order- och betalflöde i just din restaurang.