Privacy Policy

Privacy policy

Här presenteras Trivec's privacy policy.

I vår privacy policy berättar vi hur vi hanterar personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in om dig är begränsade till sådant som brukar stå på visitkort, exempelvis namn, titel, företag, adress, e-post och telefonnummer. I vissa fall kan vi även be dig om ytterligare information relaterad till arbetet, som bransch och företagsstorlek.

I vår privacy policy kan du också läsa hur vi via vår webbplats samlar in och lagrar viss information automatiskt med användning av kakor (cookies) och liknande tekniker, till exempel IP-adresser, region, typ av webbläsare samt information om användning.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in informationen när du fyller i ett formulär på vår webbplats, exempelvis bokning av demo, kontakta mig, eller nedladdning av ett dokument.

När du besöker vår webbplats

Du kan besöka vår webbplats utan att ge ifrån dig någon personlig information. Trivec använder Google Analytics och cookies för att förbättra vår service och användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. Bortsett från IP-adressen är informationen som Google Analytics samlar in mestadels anonym trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Den insamlade informationen används främst för att skapa en överblick över hur webbplatsen används.

När du fyller i ett webbformulär

Om du väljer att kontakta oss under ditt besök på vår webbplats kommer personlig information sparas i vårt marketing automation-verktyg Hubspot samt i vårt CRM-system Lime CRM i enlighet med vår privacy policy. Informationen du anger i ett formulär hanteras och lagras så att vi kan kontakta dig och besvara din förfrågan samt för marknadsföringsändamål för egen del.

Hur vi använder cookies på vår webbplats

Läs vår cookie policy

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter

Vi tillämpar etablerad praxis i enlighet med gällande lag och bestämmelser om skydd av personuppgifter, bland annat EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR).

Vår behandling av dina personuppgifter har sin legala grund i berättigat intresse, och i vissa fall samtycke från dig som besöker vår webbplats. I de fall samtycke krävs kommer vi att be om det från dig. I andra fall kan den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter vara att vi fullgör ett avtal med dig, exempelvis om du är kund hos oss.

Dina rättigheter att begära ut, ändra och radera information

Du har alltid rätt att begära ut informationen vi har lagrad om dig i enlighet med vår privacy policy. Du kan göra detta genom att kontakta oss på privacy@trivec.se Vi ser till att du får en kopia på informationen vi har om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi komma att be dig verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat.

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig eller inaktuell kontaktar du oss på privacy@trivec.se så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande.

Du kan närsomhelst få dina uppgifter raderade ur våra system och register. Om du vill bli borttagen ur våra system och register anmäler du det till oss på privacy@trivec.se.

Trivecs Personuppgiftspolicy eller privacy policy gäller för insamlande av information via vår webbplats. Den här versionen av policyn gäller från och med 13 december 2018 och löper tillsvidare.

Om du har ytterligare frågor om vår hantering och lagring av dina personuppgifter eller om vår privacy policy, vänligen kontakta oss på privacy@trivec.se