Belöna och bli belönad

Award it är den största operatören av kundklubbar, lojalitetsprogram, säljmotivationsprogram, digitala poängvalutor och belöningsbutiker i Norden.

Trivecs POS-system är integrerat med MBXP presentkort, en av produkterna från Award it. Vilket gör det enkelt för dina gäster att lösa in sina presentkort i din restaurang.

Kontakta oss idag om du vill veta mer!