Det användarvänliga personal- och lönesystemet inom hotell- och restaurangbranschen.

Personalkollen är ett webbaserat och användarvänligt personal- och lönesystem som riktar sig till hotell, restauranger, caféer runt om i Sverige. Systemet ger dig en röd tråd från instämpling till avstämning mot schema och ekonomisk uppföljning.

När du integrerar Trivec och Personalkollen läses försäljning och dricks över per automatik från kassan till Peronalkollen. Du optimerar din planering genom att se förväntad försäljning och preliminär personalkostnad direkt när du schemalägger. När dagen passerat ser du den faktiska försäljningen och personalkostnaden och följer lönsamhetskurvan timme för timme.

Tillsammans med försäljning skickas dricksen till Personalkollen. Där fördelas dricksen till personalen utifrån era uppsatta fördelningsregler. Du väljer hur ofta dricksen ska betalas ut och personalen får sitt dricksbesked direkt i sin app. Du tar sedan ut en färdig utbetalningslista och bokföringsunderlag.

Vill du veta mer om integrationen mellan Trivec och Personalkollen? Kontakta oss idag så berättar vi gärna mer!

Personalkollen