Affärsplan restaurang

Vad behöver finnas med i en affärsplan för restaurang?

Hur du skriver en affärsplan för din restaurang

En restaurangs affärsplan är en viktig del av dess framgång. Din affärsplan kommer hjälpa dig som restaurangägare att fokusera på vad som är viktigt och hjälper dig att utveckla din verksamhet i rätt riktning.

I den här artikeln ger vi dig som restaurangägare praktiska tips hur du skriver en affärsplan för din restaurang. Vi har inkluderat en affärsplans-mall som du kan ladda ner, för att hjälpa dig komma igång. Oavsett om du startar en restaurang eller redan äger en restaurang kommer den här affärsplanen att vara användbar.

Vad behöver finnas med i en affärsplan för restaurang?

Whitepaper image

Kapitel 1

Vad behöver du ha med i en affärsplan för restaurang?

Den perfekta affärsplanen är lättläst, fokuserad och skriven för alla som arbetar inom din restaurangverksamhet.

Kapitel 2

Definiera din restaurangidé

Du bör tydligt definiera din restaurangidé och dina restaurangkoncept, till exempel servicestil, prissättning, typ av mat, menyalternativ och atmosfär.

Kapitel 3

Finansiell analys och finansiella prognoser

Din restaurangplan behöver innehålla en uppskattning över dina totala startkostnader. Få koll på hur mycket intäkter som behövs för att du din restaurang ska ha ett stabilt kassaflöde.

Vad behöver du ha med i en affärsplan för restaurang?

Affärsplaner bör generellt vara kortfattade max två sidor långa. Långa dokument är sällan så användbara oftast samlar de damm någonstans eftersom ingen har tid eller ork att läsa dem. Den perfekta affärsplanen är lättläst, fokuserad och skriven för alla som arbetar inom din restaurangverksamhet.

– Ditt restaurangkoncept (uppdragsbeskrivning)
Beskriver ditt företagskoncept, varför du finns till.

– Din vision
Vad är din vision, var vill du vara i framtiden? (Sikta högt).

– Dina värderingar
Vilka är dina kärnvärden? Kan du beskriva dem?

– Dina nyckelaktiviteter
Vad behöver du kontinuerligt göra för att nå dina mål? Lista dem här.

– Dina erbjudanden
Vad erbjuder du som gör dig till en attraktiv verksamhet på marknaden?

Dina nyckelresurser
Lista dina mest värdefulla tillgångar.

Dina kundsegment
Vem är din målgrupp, vem är din viktigaste kund och vem är din drömkund? Notera dem här och tänk på din övergripande kundbas.

Dina försäljningskanaler
Vilka är dina försäljningskanaler?

Dina intäkter
Var och hur genererar du din inkomst?

Dina kostnader
Var spenderar du pengar för att nå dina mål?

Dina partners
Vilka partners har du idag, och vilka skulle du vilja ha i framtiden?

*Mallen är baserad på Magnus Helgesson strategier för affärsplan.

Definiera din restaurangidé

För att innehållet i din restaurangplan ska vara kort och tydligt måste du göra lite förberedelser. Du bör tydligt definiera din restaurangidé och dina restaurangkoncept, till exempel servicestil, prissättning, typ av mat, menyalternativ och atmosfär. Vad är konkurrensfördelen som hjälper dig att sticka ut från mängden? Finns det någon branschanalys eller marknadsundersökning för din målmarknad? Det är alltid bra att ha så mycket information som möjligt när man utformar en ny affärsplan.

När du utvecklar ditt koncept, glöm inte att kolla in konkurrenter. Ta reda på vilka koncept som fungerar bäst och varför. På så sätt kommer du att kunna bygga vidare på något som kunder gillar, och är villiga att betala för, och förvandla det till ditt eget. Titta också på demografi för att se om det passar ditt koncept och målkunder.
Läs vår blogg: 10 steg till en affärsplan för restaurang.

Finansiell analys och finansiella prognoser

Din restaurangplan behöver innehålla en uppskattning över dina totala startkostnader och hur mycket intäkter som behövs för att du din restaurang ska ha ett stabilt kassaflöde. Du bör också ha en budget som förutspår det första årets intäkter och kostnader för att veta hur mycket pengar du behöver för att fortsätta driva din verksamhet. Denna summa representerar dina finansieringsbehov och är avgörande för alla småföretag eller nystartade bolag.

Finansiering kan komma från en mängd olika källor, till exempel ditt eget sparande, gå ihop med en eller flera partners, locka till sig potentiella investerare eller traditionell finansiering från en bank. Oavsett vad din strategi är, även om det är dina egna pengar, se till att ha sunda finansiella prognoser till hands.

Ladda ner din mall för att börja skapa en affärsplan

Kontakta oss!

När du har fyllt i dina uppgifter kommer du att bli kontaktad av en av våra duktiga experter inom kort. Våra experter lyssnar på dina utmaningar och hur våra produkter skulle kunna hjälpa dig till ett smidigt order- och betalflöde i just din restaurang.