Nyckeltal för restauranger är viktigare än någonsin

Nyckeltal för restaurang

Nyckeltal för restauranger är viktigare än någonsin

Affärsnyckeltal är nu viktigare än någonsin, särskilt inom restaurangbranschen där lönsamheten beror på exakt numerisk hantering. För närvarande drivs många restauranger utan att använda ett professionellt affärsförhållningssätt som fokuserar på att övervaka nyckelprestandaindikatorer (KPI:er). De är ofta beroende av föråldrade metoder och praxis, vilket är otillräckligt i dagens affärsmiljö. Restaurangägare måste anta ett tankesätt som liknar det hos en traditionell affärsperson och noggrant spåra de väsentliga KPI:erna som är avgörande för deras framgång. Regelbunden övervakning och analys av dessa KPI:er ger värdefulla insikter, vilket hjälper till att fatta strategiska beslut för att hålla verksamheten lönsam. Nedan finns några grundläggande KPI:er som varje restaurang bör övervaka, även om ytterligare indikatorer kan behövas baserat på restaurangens specifika typ och marknad.

Dagliga KPI:er att övervaka:

 • Dagliga försäljning
 • Genomsnittligt transaktionsvärde
 • Kundtrafik
 • Omsättning av bord
 • Personalkostnader
 • Matsvinn

Veckovisa KPI:er:

 • Veckans försäljningstillväxt
 • Menu engineering
 • Kundåterkoppling
 • Lagersaldo
 • Hur bokat det är

Månatliga KPI:er:

 • Månatlig försäljningstillväxt
 • Bruttovinstmarginal
 • Kostnad för sålda varor (COGS)
 • Procentandel arbetskostnader
 • Kundbevarandefrekvens
 • Driftskostnader
 • Nettovinstmarginaler

Ladda ner restaurangtrender 2024 här!

Trendrapport 2024 för restauranger

Trivec eco-system av partnerintegrationer

För att effektivt hantera dessa siffror är det tillrådligt att integrera ditt kassasystem (POS) med system för personalhantering, lager, redovisning och lojalitetsprogram. Sådana integrationer erbjuder en enhetlig vy över affärsverksamheten, minskar administrativa bördor och underlättar mer informerat beslutsfattande. Trivec erbjuder ett robust partner eko-system med anpassade integrationer för restauranger, vilket exemplifieras av vårt samarbete med Kung Carls restauranger, som sökte en pålitlig partner med ett omfattande produktutbud.”