Johan Dovander utnämnd till interim VD på Trivec

Nuvarande VD, Daniel de Sousa, har beslutat att avgå som VD för Trivec efter 5 år. När Daniel startade 2019 var den övergripande målsättningen att professionalisera företaget, accelerera tillväxten och omvandla Trivec till ett SaaS-företag. Dessa mål har till stor del uppnåtts

Styrelsen har utsett nuvarande CFO, Johan Dovander, till interim VD. Han började på Trivec 2021 och har varit starkt bidragande till företagets utveckling. Johan kommer att tillträda VD-rollen från och med mars 2024.

 

För mer information, kontakta:

Johan Dovander, CFO Trivec, johan.dovander@trivec.se, 0709 57 63 82

Om Trivec

Trivec är en leverantör av kassasystem för restaurang, mobila order- och betallösningar för restaurang, QR-kods-lösningar och dryckessystem.