Vikten av en affärsplan

Affärsplan restaurang

Vikten av en affärsplan för restaurang

Den här artikeln är en del av vår serie om att ”öppna en restaurang” – vår guide som riktar sig till alla som vill öppna en restaurang. I den här artikeln tittar vi på hur du gör en affärsplan för en restaurang.

Svaret på ”Hur skriver man en affärsplan för restaurang” ställer dig öga mot öga med verkligheten och din restaurangverksamhet. På det här stadiet tar du ditt varumärke och förverkligar det med hårda fakta och siffror. Du översätter din idé till ett språk som talas av investerare, och när du gör det kommer du att inse vad du måste göra härnäst. En affärsplan kommer att avslöja potentiella fallgropar och därmed minska din risknivå.

En bra affärsplan är välstrukturerad och inte för lång. Den ska innehålla:

Öppna restaurang

En affärsplan för din restaurang ska innehålla:

 • Koncept
 • Vision och värderingar
 • Affärserbjudande (meny och priser)
 • Marknadsanalys
 • Aktiviteter att fokusera på
 • Resurser (bemanning ),
 • Målgrupper
 • Säljkanaler – vilka är dina säljkanaler
 • Information om omsättning
 • Kostnader – var spenderar du pengar för att nå dina mål
 • Partners -vilka har du idag och vilka vill du ha
 • Sammanfattande summering av din affärsplan

Du ska också beskriva hur du planerar att hantera utmaningar som är typiska för restaurangbranschen, liksom hur du förutser framtiden. Slutligen ska du skriva ihop en sammanfattande summering av din affärsplan. Det är det första en potentiell investerare tittar efter. Sammanfattningen ska vara kortfattad och ska visa på viktiga styrkor utan att använda tomma ord.

Tänk finansiering när du skriver din affärsplan för restaurang

Din affärsplan består av uppskattningar av dina totala startkostnader och den kostnad som krävs för att driva din restaurang på daglig basis. Du bör också ha en budget som beräknar det första årets intäkter och kostnader för att veta hur mycket pengar du behöver för att hålla verksamheten vid liv. Denna summa representerar ditt finansieringsbehov.

Finansiering kan komma från olika källor, t.ex. dina egna besparingar, genom att gå samman med en eller flera partners, bjuda in investerare eller genom att låna pengar via banken. Oberoende av din strategi – även om det är dina egna pengar – se till att du har upprättat sunda finansiella prognoser.

Ladda ner vår mall gratis här

Affärsplan för restaurang

Vad innehåller en affärsplan för restaurang: regleringar, licenser och tillstånd

Alla som serverar eller säljer mat till allmänheten har ett ansvar för att maten är säker att äta. Det är viktigt att ta reda på vilka regler som gäller i ditt område avseende mat- och alkohollicenser, hälsoregleringar, brandsäkerhet, tillstånd för uteservering och skattelagar. Generellt sätt måste du även ta EU-direktiv i beaktan, t.ex. EU:s Allmänna Livsmedelsförordning, liksom nationella lagar och lokala avvikelser.

Många aspekter av livsmedelsservering är strikt reglerade och föremål för kontroll. Om du inte lever upp till kraven, kan du bli bötfälld eller stängas ner av myndigheterna. Du måste också tillhandahålla en säker miljö där dina anställda arbetar, och dina gäster äter. Ta kontakt med din lokala kommun för att ta reda på vad som gäller specifikt där du planerar att etablera din verksamhet.

Vikten av en affärsplan

Vikten av en affärsplan för restaurang: utrustning och teknik

En annan viktig affärsaspekt för alla företagare inom livsmedelsindustrin är att jobba med tillförlitliga leverantörer av utrustning och ingredienser till rimliga priser. Ta kontakt med flera olika livsmedelsgrossister för bästa kvalitet till bästa pris med tanke på ditt koncept. Glöm inte bort att göra detsamma för den restaurangteknik du kommer att behöva.

Vanliga konsumenter har utvecklats snabbare än branschen i sig, bra att ha i åtanke innan du börjar värma upp ugnen. Hur ska du hantera bokningar, lojalitetsprogram, online-beställningar och betalningar, mobila beställningar och betalningar, självbetjäningslösningar samt take-away eller hemkörning?

Rätt teknik bör också hjälpa dig med affärsledning och den daglig verksamheten. Din personal kan använda mobila enheter for att ta upp beställningar och betalningar som omedelbart är tillgängliga i köket och för barpersonal via displayer, så att förberedelse av mat och dryck kan börja redan innan servisen  har lämnat bordet. Informationen skickas samtidigt till kassasystemet och sammanställs samt skickas som försäljningsinformation till ditt kontor. Samma flöde gäller när en gäst vill betala, servisen behöver inte gå och hämta notan eller kortterminalen utan kan använda samma enhet för order och betalning.

Smarta investeringar i digitala system leder till snabbare och mer personlig kundservice och låter dig samtidigt fokusera mer på managementbeslut och mindre på rutinmässiga arbetsuppgifter.

Vad innehåller en affärsplan för din restaurang

Trivecs Restaurant Management Plattform

Ett system som automatiserar och förenklar styrningen av din restaurang är till stor hjälp för alla typer av restaurangägare. Trivec erbjuder ett kassasystem för restaurang som är enkelt att använda och som effektiviserar din affärsverksamhet för bästa styrning. Systemet ger dig automatiska försäljningsrapporter och kan anpassas efter dina specifika behov samtidigt som de integreras med dina befintliga system, såsom bemanning, ekonomi, lojalitetsprogram, CRM, bordsbokningssystem, lager och back-office och analys.

Ladda ner vår guide här ”Öppna restaurang”

Checklista öppna restaurang 2024